Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, năm 2015 tỉnh Nghệ An có kế hoạch kiểm tra 74 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, để khắc phục tình trạng các dự án đầu tư tuy được các nhà đầu tư đăng ký đầu tư, nhưng việc triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai, tỉnh Nghệ An sẽ coi trọng công tác thẩm định, sàng lọc các dự án đầu tư thông qua thẩm tra năng lực và điều kiện thực hiện các dự án ngay từ bước chủ trương đầu tư.

Nghệ An cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ đầu tư để bảo đảm thực hiện dự án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan trong việc tham mưu chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư để có thể lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thực sự, những dự án có hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng coi trọng công tác kiểm tra các dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện để phối hợp giải quyết; đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ cam kết; có biện pháp xử lý dứt điểm những dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ so với quy định.

Tại Nghệ An đang có tình trạng thu hút đầu tư các dự án vào phát triển sản xuất, chế biến rất thấp, chủ yếu thu hút được các dự án đầu tư liên quan đến xây dựng các khu đô thị, nhà biệt thư, nhà liền kề,dịch vụ, siêu thị...

Cụ thể, các dự án trong lĩnh vực xây dựng-đô thị chiếm 18,25% số lượng dự án; các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chiếm 50,1%; các dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, du lịch chiếm 19,22%; trong khi các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 5,25% và các dự án trong lĩnh vực xã hội hóa chiếm 7,18% số lượng dự án.

Trong số các dự án được cấp phép đầu tư, đến nay vẫn còn nhiều dự án triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của các nhà đầu tư hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư chưa thực hiện kịp thời, còn nhiều vướng mắc; một bộ phận cán bộ chưa chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, không tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, phương pháp làm việc thiếu khoa học dẫn đến hiệu quả thu hút đầu tư thấp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay tỉnh Nghệ An mới chỉ thành lập được trung tâm phát triển quỹ đất của tỉnh và 2 trung tâm ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, do đó công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án đầy tư còn hạn chế, gặp nhiều vướng mắc, nhất là đối với những dự án có sự phức tạp về giải phóng mặt bằng.

Trước đó, trong các năm từ 2012 đến 2014, tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra 111 dự án có dấu hiệu không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ và đã ra quyết định hủy bỏ quy hoạch, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 60 dự án./.