Người Chăm Bà Ni ở Bình Thuận thực hiện nghi lễ tảo mộ

Lễ tảo mộ là một phong tục, tín ngưỡng dân gian của đồng bào Chăm Bà Ni để tưởng niệm, biết ơn tổ tiên và dòng tộc cũng như tâm linh của mọi người trong cộng đồng.
(TTXVN/Vietnam+)