Nhan rong nhung dien hinh tien tien trong cong tac dan toc hinh anh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020.

454 đại biểu điển hình tiên tiến của cơ quan công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số vùng dân tộc, miền núi trong cả nước đã về dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử nêu rõ 5 năm qua, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực công tác dân tộc. Nội dung phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, theo tiêu chí thi đua thiết thực, rõ ràng, phù hợp để các tập thể, cá nhân tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc và miền núi đã phát triển rộng khắp. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, sản xuất-kinh doanh tổng hợp, trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng có hiệu quả. Nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Các hộ dân tộc thiểu số không chỉ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, mà còn tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ nghèo khác.

Các phong trào thi đua của đồng bào các dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu nổi bật, làm cho diện mạo vùng dân tộc và miền núi được thay đổi rõ rệt; 98,6% xã có đường ôtô đến trung tâm xã; 99,8% số xã và 95,5% số thôn có điện lưới quốc gia.

Công tác xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi đạt được kết quả tích cực: tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3-4%; đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ.

Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy; 98,7% số xã có bưu điện văn hóa. 100% số xã có trạm y tế; việc khám chữa bệnh được quan tâm. Hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố. Tình hình chính trị, trật tự xã hội vùng dân tộc và miền núi cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động, trách nhiệm, hiệu quả vì sự phát triển nhanh và bền vững vùng dân tộc và thiểu số,” Ủy ban Dân tộc xác định phương hướng thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình hành động về công tác thi đua khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Ủy ban nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trọng tâm là nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách, chương trình mục tiêu và chính sách đặc thù bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng dân tộc, miền núi.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương công tác dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc. Kết quả nổi bật các phong trào thi đua của Ủy ban Dân tộc là đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống và hộ đói gần như không còn. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc, thiểu số đã phát triển đáng kể. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng vùng biên giới được giữ vững…

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, kết quả trên do hai nguyên nhân chính đó là công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các cấp luôn nhất quán. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc đã được mỗi gia đình, cá nhân hưởng ứng. Họ đều phấn đấu vươn lên để thoát nghèo.

Đặc biệt, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đã có sức lan tỏa khi giúp đỡ, hướng dẫn đồng bào mình đoàn kết nhau lại để cải thiện, nâng cao đời sống. Đây chính là sức sống của phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước chỉ còn 5-6%, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn, chưa kể đối tượng cận nghèo và tái nghèo luôn “rình rập.” Do đó, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Dân tộc cần nhận rộng những điển hình tiên tiến về công tác dân tộc và các mô hình, cách làm hay hiệu quả trong đồng bào dân tộc, tôn giáo cả nước.

Mặt khác, đội ngũ làm công tác dân tộc trong cả nước cần rà soát và tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành những chính sách mới đúng đắn, phù hợp với đồng bào dân tộc, thiểu số. Ủy ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với ban, ngành Trung ương, địa phương để tạo ra sức mạnh tổng hợp cùng xây dựng chính sách và chỉ đạo thực hiện, vì mục đích xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân đã được nhận Huân chương Lao động hạng 3; 4 cá nhân được nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)