Nhiều địa phương đồng loạt phát động phong trào Tết trồng cây

Nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức ra quân, phát động các đơn vị, tổ chức và cá nhân trồng thêm nhiều cây xanh để hưởng ứng Tết trồng cây cũng như chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác Hồ "vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", trong suốt hơn 60 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương và nhân dân cả nước lại tích cực trồng cây gây rừng, qua đó "làm cho đất nước càng ngày càng Xuân."./.

(Vnews/Vietnam+)