Những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2024 của tỉnh Bắc Ninh

Năm 2024, Bắc Ninh quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 5-6%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75,83 triệu USD, tăng 3% so với năm nay.

bac-ninh-nhung-chi-tieu-kinh-te-chu-yeu-nam-2024-2242.jpg

Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 5-6%.

Bắc Ninh đề ra 3 quyết tâm chính trị, 17 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ và giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn, tồn tại, tranh thủ thời cơ để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Năm 2024, tỉnh phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 75,83 triệu USD, tăng 3%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 70.000 tỷ đồng, tăng 6,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 79%...

Tỉnh tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bắc Ninh cũng sẽ thu hút các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học, suất đầu tư lớn, giảm định mức về sử dụng đất, tài nguyên, năng lượng, lao động, hiệu quả cao, thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục