Những khoảnh khắc của phóng viên ảnh xông pha nơi tâm dịch COVID-19

Trên mặt trận tuyến đầu chống dịch COVID-19 thì các phóng viên ảnh cũng là những chiến sỹ đi đầu trong việc đưa thông tin nhanh chóng và chính xác nhất đến độc giả.
Minh Sơn (Vietnam+)