Ong Chu Ngoc Anh tai dac cu chuc Chu tich UBND thanh pho Ha Noi hinh anh 1Ông Chu Ngọc Anh, tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 23/6, tại Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

[Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội]

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử. Nghị quyết này cũng giao Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 97,87% đại biểu có mặt (92/94 đại biểu).

Tiếp đến, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XV và ông Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Xuân Quảng (Vietnam+)