Ông Êban Y Phu được tín nhiệm tái cử làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sau 3 ngày làm việc, ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Ông Êban Y Phu được tín nhiệm tái cử là Bí thư Tỉnh ủy.
Ông Êban Y Phu được tín nhiệm tái cử làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 1Ông Êban Y Phu phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 là: xây dựng Đảng bộ trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tỉnh cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng để huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, từng bước đầu tư hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo vững chắc quốc phòng-an ninh, duy trì trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 được Đại hội thông qua gồm: tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 8,5-9%; quy mô nền kinh tế gấp 1,5-1,6 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 60- 60,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2,5-3%/năm, riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4%/năm…

Tỉnh tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng quân đội, công an địa phương đảm bảo biên chế, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đắk Lắk cũng thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực.

Tỉnh cũng chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền….

Đại hội đã bầu 56 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ông Êban Y Phu được tín nhiệm tái cử là Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục