Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 65/70 phiếu đồng ý, đạt 92,85%.
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ảnh 1 Ông Nguyễn Thanh Bình (đứng thứ hai từ bên phải qua) được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2020. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 27/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác nhân sự và xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vương Bình Thạnh do nghỉ hưu.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua tờ trình, bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Bình, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với 65/70 phiếu đồng ý, đạt 92,85%.

[Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ]

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; trình độ tiến sỹ Giáo dục học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, từ tháng 9/1986 đến tháng 5/2007, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

Tháng 1/2013, ông Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tại Kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, khóa IX, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 397/QĐ-TTg giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết trên cương vị mới, là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của cán bộ tiền nhiệm, đem hết tâm sức, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ của mình, giữ vững nguyên tắc “tập trung, dân chủ” gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính và không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xem xét và thông qua Nghị quyết về ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh cho Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh tỉnh An Giang, để cho vay chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng thông qua Nghị quyết giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục