Ông Nguyễn Văn Khởi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Ông Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1968, trình độ: Cử nhân Chính trị, chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Khởi (đứng thứ 2 từ trái qua), tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Khởi (đứng thứ 2 từ trái qua), tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Chiều 24/6, tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X đã bầu ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1968, trình độ: Cử nhân Chính trị, chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, ông Nguyễn Văn Khởi là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Tại Kỳ họp, các đại biểu thông qua 26 dự thảo Nghị quyết, với sự thống nhất cao. Trong đó, có Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt cuối) từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023) được chuyển sang năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đây là cơ sở pháp lý góp phần giải quyết kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ xa, từ sớm và từ cơ sở trong tình hình mới...

Tại Kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đối với bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (do nhận nhiệm vụ mới, giữ chức Bí thư Thị ủy Ngã Năm); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Khởi, để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục