Ong Nguyen Van Son duoc bau giu chuc Chu tich UBND tinh Tuyen Quang hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm (thứ 4 trái sang) và lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh Quang Đán/TTXVN)

Ngày 26/8, làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII đã tiến hành đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Huấn để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn để bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thực hiện miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Thực để nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang; bà Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và ông Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

[Kiểm tra việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại tỉnh Tuyên Quang]

Trong hai ngày 26-27/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2020; miễn nhiệm, bầu một số chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang vẫn có bước phát triển, quốc phòng-an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

Ong Nguyen Van Son duoc bau giu chuc Chu tich UBND tinh Tuyen Quang hinh anh 2Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 2,7%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt trên 7.966 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 3.864 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 42 triệu USD, bằng 31% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên 968 tỷ đồng, đạt 42% dự toán; chi thường xuyên đạt 2.347 tỷ đồng, bằng 38,7% dự toán./.

Vũ Quang Đán (TTXVN/Vietnam+)