Ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Với tỷ lệ 78,43% số phiếu tán thành, ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng phát biểu sau khi được bầu. (Ảnh: Đặng Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 22/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và làm công tác nhân sự, kiện toàn chức danh chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn với tỷ lệ 78,43% số phiếu tán thành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với Nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; các hoạt động khảo sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên được cải tiến; các nghị quyết được xây dựng ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo quy trình, thủ tục, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và có tính khả thi góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực về mọi mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần ổn định chính trị và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh vẫn còn một số nghị quyết có chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp của các cơ quan chức năng đôi khi chưa đảm bảo thời gian quy định nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Tô Hùng Khoa cho biết.

Số lượng, phạm vi các cuộc điều tra, giám sát, khảo sát tuy đã tăng lên những chưa bao quát được các lĩnh vực trong đời sống. Hoạt động giám sát qua hình thức chất vấn là một trong các hình thức giám sát quan trọng nhưng còn hạn chế như số lượng câu hỏi chất vấn trong nhiệm kỳ chưa nhiều; hoạt động tiếp xúc cử tri đã có đổi mới xong hình thức còn dơn điệu, nặng về báo cáo, ít đối thoại.

Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động tổ chức như tại các kỳ họp, khuyến khích các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, góp ý thẳng thắn, giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường; đổi mới mạnh mẽ hoạt động kiểm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân theo hướng đi vào thực chất, có chiểu sâu, có trọng tâm trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thường trực và các ban.

Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng xác định việc thực hiện chức năng quyết định đối với các vấn đề quan trọng của địa phương cần bám sát vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế; lựa chọn người tiêu biểu, có trình độ, năng lực và tâm huyết đại diện cho ý chí nhân dân để giới thiệu, hiệp thương người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục