Ong Phan Viet Cuong duoc bau lam Chu tich HDND tinh Quang Nam hinh anh 1Ông Phan Việt Cường (giữa), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thống nhất bầu ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, khai mạc ngày 10/7, có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021, nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh tín nhiệm, giao phó.

[Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng]

Ông Phan Việt Cường khẳng định sẽ cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Quảng Nam trong thời gian tới.

Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, việc tuyển dụng, sử dụng biên chế công chức, viên chức; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.../.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)