Ông Trương Minh Tuấn xin thôi tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 14 đã lấy phiếu về việc xin thôi tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trương Minh Tuấn.
Ông Trương Minh Tuấn xin thôi tham gia BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW ảnh 1Ông Trương Minh Tuấn. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14.

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; ông Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng cho biết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Báo cáo kết quả công tác chín tháng, nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2018; Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;” cho ý kiến Dự thảo Cuốn lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 1948-2018 và công tác cán bộ.

Chín tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường.

[Ông Trương Minh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW]

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai đúng kế hoạch; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc xây dựng chương trình hành động chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong các nghị quyết và phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nền nếp...

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm, Đảng ủy Khối và các cấp trực thuộc tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp, công tác với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Khối và các cấp trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự, lãnh đạo các cơ quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch của Đảng ủy Khối về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối; Đề án về tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối; tiếp tục làm rõ mô hình tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, việc tổ chức văn phòng đảng-đoàn thể thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở và văn phòng cấp ủy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của các đảng ủy trực thuộc.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Sơn Minh Thắng nhấn mạnh các cán bộ trong Ban Chấp hành và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng trong năm 2018; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm công tác gồm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 817-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ba đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 818-QĐNS/TW ngày 28/8/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Trần Hữu, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã lấy phiếu về việc xin thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giao Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục