Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong hội quần chúng

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171/QĐ-TW của Ban Bí thư, các ý kiến thảo luận đã làm rõ vấn đề về nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.
Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong hội quần chúng ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến khu vực phía Bắc, góp ý báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171/QĐ-TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng (Quy định số 171) và dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 171.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh việc tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171 là nhiệm vụ rất quan trọng, lần đầu tiên Ban Bí thư giao cho Đảng bộ Khối thực hiện; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 171 phù hợp với các quy định của Đảng và tình hình thực tế hiện nay.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, thời gian qua, Đảng bộ Khối đã thành lập Ban biên tập, trong đó, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc tổng kết, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đến sửa đổi Quy định số 171. Các tỉnh ủy, thành ủy, hội Trung ương tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị, có báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171 của đơn vị, qua đó, đề xuất nhiều nội dung đưa vào dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung.

Biểu dương, ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết các ý kiến đóng góp có nhiều nội dung mới, thiết thực, phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng; đề nghị Ban biên tập ghi nhận các ý kiến để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo.

[Sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với bộ máy của hệ thống chính trị]

Việc sửa đổi, bổ sung quy định theo nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, sửa đổi nội dung chưa cụ thể, chưa rõ ràng; đồng thời, bổ sung, cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành của Đảng để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng.

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất, sau 15 năm thực hiện Quy định số 171, các đảng ủy, chi ủy chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng đã quán triệt đầy đủ sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp, nhận thức rõ và thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong hội quần chúng ảnh 2Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội; tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội đã phối hợp với đảng đoàn, lãnh đạo hội lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời nhiệm vụ chính trị của cơ quan hội; quan tâm lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và tạo điều kiện thuận lợi, động viên cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động cơ quan hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành kỷ luật của Đảng, Hiếp pháp, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, chi bộ khắc phục khó khăn trong triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng; tham gia, phối hợp với đảng đoàn, lãnh đạo hội trong thực hiện các chủ trương, giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của cơ quan hội.

Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đề nghị về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, cần bổ sung thêm nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng là lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên giữ chức lãnh đạo tại cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về chức trách, nhiệm vụ nêu gương, đảm bảo Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nghiên cứu tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khung về quy chế làm việc mẫu, thống nhất đối với chi bộ, đảng bộ trong cơ quan hội quần chúng, nhất là những chi bộ thành lập ghép.

Đại diện Tỉnh ủy Lạng Sơn đề xuất quy định về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ cần bổ sung thêm thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy tại các hội trong việc tham gia với đảng đoàn, lãnh đạo hội trong việc lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của hội theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và điều lệ hội; đồng thời tham gia việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan tổ chức của hội.

Tại hội nghị, các ý kiến cũng tập trung thảo luận, góp ý và làm rõ một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục