Phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 9 tỉnh, thành phố

Thủ tướng vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh, thành phố gồm Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đắk Lắk, Bình Phước, Trà Vinh...
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 9 tỉnh, thành phố gồm Hậu Giang, Tiền Giang, An Giang, Đắk Lắk, Bình Phước, Trà Vinh, Bắc Kạn, Cần Thơ, Bạc Liêu.

Cụ thể, tại Quyết định 1172/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1171/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021; bà Hồ Thu Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1174/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1173/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1176/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1175/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

[Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 6 địa phương]

Tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021; bà H`Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021; ông Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1191/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1190/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021; ông Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021; ông Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1193/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1192/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1216/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1215/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1217/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1225/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lê Tấn Cận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021; bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục