Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 1/12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_phien_hop_lan_thu_15_uy_ban_chi_dao_hop_tac_song_phuong_viet_nam_–_trung_quoc_2.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_phien_hop_lan_thu_15_uy_ban_chi_dao_hop_tac_song_phuong_viet_nam_–_trung_quoc_3.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trước khi đồng chủ trì phiên họp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_phien_hop_lan_thu_15_uy_ban_chi_dao_hop_tac_song_phuong_viet_nam_–_trung_quoc_4.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_phien_hop_lan_thu_15_uy_ban_chi_dao_hop_tac_song_phuong_viet_nam_–_trung_quoc_5.jpg
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_phien_hop_lan_thu_15_uy_ban_chi_dao_hop_tac_song_phuong_viet_nam_–_trung_quoc_6.jpg
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại phiên họp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn_phien_hop_lan_thu_15_uy_ban_chi_dao_hop_tac_song_phuong_viet_nam_–_trung_quoc_7.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục