[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Sáng 31/3/2021, tại Nhà Quốc hội, ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 5Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 6Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 7Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 8Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 9Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 10Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 11Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 12Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 13Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 14Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 15Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 16Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 17Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ tuyên thệ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức ảnh 18Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ tuyên thệ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục