[Photo] Quốc hội tiến hành quy trình bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Sáng 5/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
(TTXVN/ Vietnam+)