Phú Thọ: Bầu Phó Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Vi Mạnh Hùng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ và ông Phan Trọng Tấn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức Kỳ họp bất thường quyết định công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí bầu ông Vi Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Ba giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ và bầu ông Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Vi Trọng Lễ, do đến tuổi nghỉ hưu; giới thiệu nhân sự để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

[Phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình và Lai Châu]

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua tờ trình, Nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021.

Theo Đề án, trên địa bàn tỉnh có 80 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện tiến hành sắp xếp, sáp nhập. Số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp là 225 đơn vị, giảm 52 xã.

Các đại biểu đã thông qua các Nghị quyết chuyên đề: Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số hạng mục công trình tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê tả Sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn km64-km80 (từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu).

Các đại biểu đã thông qua danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng sản xuất dưới 50 ha thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục