QH bầu lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước

Sáng 21/7, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
(TTXVN/Vietnam+)