Quân đội góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh Quân đội là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất,..., giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Quân đội góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, các hoạt động quân sự-quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, để làm rõ hơn những kết quả chính trong việc thực hiện công tác quân sự-quốc phòng năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2023.

Sau đây là nội dung phỏng vấn:

- Thưa Thượng tướng, ông có thể thông tin khái quát về những đóng góp nổi bật của hoạt động quân sự-quốc phòng trong năm 2022, qua đó đóng góp hiệu quả vào việc đảm bảo ổn định và phát triển đất nước?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc, rất đáng tự hào.

Trong đó, nổi bật là Quân đội đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội tiếp tục được nâng cao, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Toàn quân đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời có mặt ở những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, thực sự là “đội quân chiến đấu trong thời bình,” góp phần tô thắm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Quân đội góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước ảnh 2Tình huống giả định sau khi dùng hỏa lực tấn công vào các mục tiêu của địch, lực lượng bộ binh tổ chức tiến công địch. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Bên cạnh đó, công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; tổ chức đăng cai, tham gia hội thi, hội thao trong nước và quốc tế đạt thành tích cao. Toàn quân luôn giữ vững nền nếp, chế độ công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu,” chất lượng các mặt công tác được nâng lên.

[Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với đóng góp đối ngoại nhân dân]

Năm 2022, Quân đội đã triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chúng ta tích cực, chủ động tham gia và đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; tổ chức thành công các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7; Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất; các hoạt động năm đoàn kết Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế.

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng và xây dựng Quân đội về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, pháp chế, nghiên cứu khoa học có tiến bộ mới, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Toàn quân có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2023, những nhiệm vụ quân sự-quốc phòng trọng tâm, đột phá mà toàn quân sẽ tập trung triển khai thực hiện là gì, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trước hết, toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Theo đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước các mối đe dọa của thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng,” đó là tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh;” đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự.

Toàn quân cũng sẽ triển khai đồng bộ, có chất lượng các mặt công tác hậu cần-kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư, khoa học quân sự, pháp chế, tư pháp và thanh tra trong Quân đội; phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả,” góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Với khí thế mới, trong một giai đoạn phát triển mới của đất nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng luôn tin tưởng rằng năm 2023, toàn quân sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quân đội góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước ảnh 3Quân nhân dự bị bắn đạn thật trong tình huống giả định tấn công trận địa địch. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

- Nhân dịp đón năm mới Quý Mão 2023, ông có điều gì nhắn gửi tới cán bộ, chiến sỹ toàn quân, thưa Tổng Tham mưu trưởng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên cán bộ, chiến sỹ toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2022.

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; đoàn kết, không ngừng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục cùng nhau xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới!

- Xin trân trọng cảm ơn Thượng tướng!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục