Quỹ Shakti Thụy Sỹ xuất bản phần 3 của sách trắng

BERKELEY, BANG CALIFORNIA, MỸ – Media OutReach – Ngày 8 tháng 5 năm 2019 – Quỹ Shakti Thụy Sỹ (Swiss Shakti Foundation) vừa xuất bản phần ba của sách trắng gồm bốn phần. Phần ba với 25 trang giải thích phương pháp toán học đằng sau giao thức Proof-of-Effort (PoE) độc đáo của Shakti Coin. […]

BERKELEY, BANG CALIFORNIA, MỸ – Media OutReach – Ngày 8 tháng 5 năm 2019 – Quỹ Shakti Thụy Sỹ (Swiss Shakti Foundation) vừa xuất bản phần ba của sách trắng gồm bốn phần. Phần ba với 25 trang giải thích phương pháp toán học đằng sau giao thức Proof-of-Effort (PoE) độc đáo của Shakti Coin.

– Tham chiếu chéo: Hình ảnh có sẵn tại AP Images (http://www.apimages.com) –

Giao thức PoE được tạo ra để phát triển tài chính toàn diện và thịnh vượng tại mọi địa điểm trên trái đất. Quỹ Shakti Thụy Sỹ hy vọng các nhà kinh tế, cộng đồng FinTech và những người phụ trách chính sách tiền tệ sẽ để tâm tới phương thức này. Quỹ Shakti Thụy Sỹ tự tin rằng, giao thức PoE sẽ sớm được công nhận rộng rãi.

Các ưu đãi dành cho những đối tượng chấp nhận sớm

Những người chấp nhận sớm được hưởng gói ưu đãi 10.000 đồng Shakti (tương đương 50.000 USD), khi họ đăng ký Giấy phép khai thác. Mỗi giấy phép được bán với giá 49,95 USD. Mỗi nước chỉ được cấp số lượng giấy phép khai thác hạn chế với những ưu đãi cho những người chấp nhận sớm được áp dụng trên cơ sở “ai đến trước, thì được phục vụ trước”.

Xin lưu ý, đây là ưu đãi một lần và có giới hạn. Quỹ có thể chấm dứt ưu đãi này mà không cần thông báo trước. Hãy truy cập https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf để biết các điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh, bao gồm cả cách nhận tiền thưởng.

Giấy phép khai thác cho phép chủ sở hữu vận hành một nút và khai thác Shakti Coin. Giấy phép này là một loại tài sản số mới trong lĩnh vực FinTech mới nổi và giới hạn mỗi người chỉ được cấp một giấy phép.

Phần 4 của sách trắng của Shakti là phương pháp toán học chặt chẽ mô tả cách Shakti Coin có thể phục vụ cá nhân và xã hội dựa trên tài chính toàn diện và công bằng hơn. Dự kiến, phần 4 của sách trắng sẽ được phát hành vào tuần thứ 3 của tháng 5/2019.

Thông tin về Shakti Coin

Shakti Coin là một sáng kiến cấp cơ sở quốc tế tồn tại không phụ thuộc vào bất kỳ liên kết với ngành công nghiệp, chính phủ, tôn giáo hay đảng phái chính trị. Quỹ Shakti Thụy Sỹ là một tổ chức lợi ích công cộng có trụ sở tại Zug, Thụy Sỹ có nhiệm vụ cung cấp việc giám sát sự tuân thủ và việc vận hành của hệ sinh thái Shakti.

Có thể tìm hiểu thêm tại https://www.shakticoin.com

Tin cùng chuyên mục