Rà soát lại hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia

Tại buổi làm việc chiều 18/10, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát lại hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia.
Chiều 18/10, trong buổi làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015.

Trước đó, tại phiên họp thứ 8, cho ý kiến về việc phân bổ ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban, hoàn chỉnh Báo cáo.

Thẩm tra những nội dung bổ sung này của Chính phủ, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng báo cáo bổ sung của Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 8 liên quan đến những vấn đề: 13 dự án thành phần về truyền thông, giám sát đánh giá và nâng cao năng lực ở các chương trình mục tiêu quốc gia; một số nội dung thuộc một số dự án thành phần; nguồn lực tổng thể và thời gian thực hiện các dự án.

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, Chính phủ đã giải trình và đề nghị giữ nguyên nội dung và tên gọi hai dự án thành phần “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo” và dự án “Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn.”

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho rằng, để bảo đảm hiệu quả, đầu tư có hệ thống, mang tính liên tục của Chương trình 135 và Chương trình 30a đã thực hiện trước đây, cần thiết phải tách riêng để có hai dự án thành phần là: (1) Chương trình 135 giai đoạn III và (2) Chương trình 30a, đồng thời, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ mới trong tổng thể dự án về giảm nghèo vào nội dung thực hiện của các chương trình này, như vậy vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của chương trình, vừa giữ được “thương hiệu” đã có trước đây, tạo niềm tin cho người dân trong thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giảm nghèo, công tác dân tộc.

Cơ quan thẩm tra cũng kiến nghị Chính phủ trên cơ sở nguồn lực tổng thể đã được Quốc hội thông qua, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xác định rõ các cam kết của địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và khả năng đóng góp của nhân dân để đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, sớm giao kế hoạch trung hạn giai đoạn 2013-2015, để các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai công việc và huy động các nguồn vốn đối ứng; đồng thời, cần có cơ chế quản lý và thường xuyên đánh giá, sơ kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm.

Trong buổi làm việc, nhiều ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ nguồn lực và tiến độ thực hiện các dự án, chương trình; giải thích về việc chậm tiến độ của nhiều dự án đang triển khai. Có ý kiến đề nghị cần xem xét kỹ tiêu chí của một số dự án, xác định lại mục tiêu, địa điểm triển khai cũng như cách thức phân bổ vốn cho phù hợp.

Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với một số chương trình đã rõ mục tiêu như: Chương trình 135, Chương trình 134, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và một số chương trình y tế khác đang triển khai có hiệu quả trong thực tế thì cần tiếp tục phê duyệt, phân bổ vốn để đảm bảo hoàn tất mục tiêu đề ra.

Đối với những chương trình, dự án chưa rõ mục tiêu, hoặc chưa xứng tầm Chương trình mục tiêu quốc gia thì cần xem xét, loại bỏ, tránh để ảnh hưởng đến tiến độ các chương trình khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ nên xây dựng định hướng, dự kiến phân bổ ngân sách trung, dài hạn 3-5 năm để làm cơ sở triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia đến 2015.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban Tài chính-Ngân sách cần tiếp tục phối hợp, rà soát lại hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Quốc hộ,  trong đó, lưu ý làm rõ thời gian thực hiện đối với từng dự án.

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, kết luận tổng thể các nội dung của Phiên họp thứ 12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ phiên họp đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sẽ khai mạc trong tuần tới có rất nhiều nội dung quan trọng và nhạy cảm như cho ý kiến về sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi Luật Đất đai; Đề án lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và khối lượng công việc trong phần xây dựng pháp luật rất lớn.

Để đảm bảo chất lượng cho Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan của Quốc hội, Chính phủ chuẩn bị thật tốt các nội dung làm việc, đảm bảo tốt công tác hậu cần; phục vụ vì thành công của Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục