Sở Y tế tỉnh Gia Lai sai phạm tài chính số tiền hơn 1 tỷ đồng

Sở Y tế tỉnh Gia Lai sai phạm tài chính hơn 1 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và tiền phạt chậm tiến độ thực hiện hợp đồng mua sắm trang thiết bị.
Sở Y tế tỉnh Gia Lai sai phạm tài chính số tiền hơn 1 tỷ đồng ảnh 1Trụ sở Sở Y tế tỉnh Gia Lai

Theo kết luận số 07/TB-KV XII ngày 28/2/2017 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sai phạm tài chính hơn 1 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và tiền phạt chậm tiến độ thực hiện hợp đồng mua sắm trang thiết bị.

Theo kết luận này, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 480 triệu đồng tính thừa khối lượng, thừa đơn giá, thừa giá trị thanh toán hợp đồng... tại Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành y tế tỉnh, chi phí đầu tư thuộc các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư; thu hồi số tiền hơn 600 triệu đồng tiền phạt chậm tiến độ thực hiện hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Qua kiểm toán chuyên đề “Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015," Đoàn kiểm toán Nhà nước thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã phát hiện sai phạm tại 2 dự án xây dựng Bệnh viện Tâm thần kinh và Bệnh viện đa khoa huyện ĐăkPơ số tiền hơn 480 triệu đồng.

Bệnh viện Tâm thần kinh được khởi công xây dựng năm 2013, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2015 với tổng vốn đầu tư 52 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm toán, quá trình thi công đã xảy ra việc thực hiện sai gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán làm thiệt hại hơn 278 triệu đồng, tính dư khối lượng xây lắp thiệt hại hơn 190 triệu đồng, còn lại là sai phạm tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện ĐăkPơ.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sở Y tế chấn chỉnh công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục