Tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên.
Tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 27/11, các ý kiến đại biểu đều khẳng định trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra Đảng đã hoàn thành một khối lượng công việc tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước đây với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả không ngừng được nâng cao, tạo sức lan tỏa, phòng ngừa, giáo dục sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Điều này cũng tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vai trò của công tác kiểm tra Đảng nói chung và ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng được khẳng định và được xã hội đề cao.

Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn một nghìn tổ chức đảng và hơn 87 nghìn đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của ngành Kiểm tra trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đã lựa chọn đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, kết luận rõ các vi phạm, khuyết điểm, kiến nghị hủy bỏ các nghị quyết, quyết định trái thẩm quyền, tạo sự ổn định cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

[Cán bộ kiểm tra phải là những chiến sỹ bản lĩnh, phải liêm, phải sạch]

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ những thành tích, kết quả mà cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng có được do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhiều cấp ủy tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện để ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng: Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một loạt văn bản có tính chất hệ thống đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thành lập các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 , các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ...; trực tiếp giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ một số vụ việc quan trọng.

Tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở ảnh 2Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá các việc làm này thể hiện quyết tâm chính trị của cơ quan lãnh đạo Đảng từ Trung ương tới địa phương đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng để đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ khóa XII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đổi mới trong tổ chức, hoạt động, khẳng định vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra cũng như của Ủy viên Kiểm tra theo hướng đề cao trách nhiệm của thường trực Ủy ban Kiểm tra, các thành viên Ủy ban Kiểm tra; tổ chức lại một số đơn vị để phù hợp với tình hình mới; đổi mới cách thức tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát...

Thường trực Ban Bí thư đánh giá nhiệm kỳ khóa XII có sự đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát, trong đó chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, tăng cường công tác giám sát với cách làm mới...

Trong triển khai, lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và vấn đề bức xúc trong xã hội; chỉ tiến hành kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, đó là kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung kiểm tra, phát hiện vấn đề trọng tâm, nhanh chóng kết luận, xử lý, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp huyện và cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm (kiểm tra cách cấp); kịp thời tiến hành kiểm tra lại các vụ việc dư luận quan tâm, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới đã kiểm tra nhưng chưa đáp ứng yêu cầu...

Thời gian qua, ngành chú trọng tuyên truyền về công tác kiểm tra; công khai kết quả các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhiệm kỳ 2016-2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục