Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 7 mục tiêu trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới
Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội ảnh 1Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, tạo lan tỏa trong toàn Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đảng bộ Quân đội phải thật sự là một Đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Quân đội, mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, mãi mãi bách chiến, bách thắng, lập nhiều chiến công mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta."

Những định hướng sâu sắc sẽ góp phần giúp Đảng bộ Quân đội làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Kỷ cương," với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước."

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội ảnh 2Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự đùm bọc, chở che của nhân dân cả nước, toàn Đảng bộ đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu xây dựng, phát triển đất nước.

Với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí ưu tú, đại diện cho ý chí, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng bộ Quân đội, có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội và quán triệt, cụ thể hóa, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, song Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý: "Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác. Với tinh thần trách nhiệm cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nhìn thẳng sự thật, thời gian tới, Đảng bộ và toàn quân cần tập trung mọi nỗ lực khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra."

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Những hạn chế, khuyết điểm có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, song chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị có nội dung chưa toàn diện, thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện; còn có cán bộ thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội đã thống nhất rút ra một số kinh nghiệm, trong đó bài học cơ bản, có ý nghĩa quyết định là giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội phải luôn giữ vững định hướng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Đại hội cũng nhất trí quán triệt quan điểm về độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước, chủ động nghiên cứu dự báo, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; luôn kiên định về chiến lược, linh hoạt, sáng tạo về sách lược.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội ảnh 3Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)

Trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm về quân sự, quốc phòng, Quân đội phải có bản lĩnh vững vàng, phát huy trí tuệ tập thể, xử lý khôn khéo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy điều hành với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Trách nhiệm-Hiệu quả," Đảng bộ Quân đội cần lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ.

[14 Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025]

Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn đọng phải có quyết tâm cao, cách làm phù hợp, xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm, không có vùng cấm, tạo sự đồng thuận cao, giữ vững niềm tin của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo;" coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và sự tiến bộ, trưởng thành của cán bộ, chiến sỹ.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội ảnh 4Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại hội đã tán thành và thông qua Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương khóa mới tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

7 mục tiêu, 15 nhóm giải pháp

Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định 7 mục tiêu trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tiếp theo.

Quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Những mục tiêu chủ yếu được xác định gồm: Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Đến năm 2025, Quân đội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đầu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật; tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường hằng năm dưới 0,3%, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện.

Đồng thời, Quân đội đặt mục tiêu tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đề án A1 và Chương trình T09; đề án xây dựng Tổ hợp công nghiệp quốc phòng; từng bước làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao; hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng thực chất, hiệu quả, tạo môi trường quốc tế thuận lợi, góp phần củng cố vị thế chiến lược của đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững, phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ."

Đại hội nhất trí dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; giao Quân ủy Trung ương bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại hội kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ;" kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, giữ vững bản chất cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quân đội cần là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình," "phi chính trị hóa" Quân đội...

Bày tỏ tin tưởng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thay mặt Đảng bộ Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị toàn lực lượng tiếp tục củng cố chặt chẽ tinh thần đoàn kết trong nội bộ và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ," coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục