Tạo môi trường ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước

Ban Thường vụ Quân ủy TW và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển KT-XH của Thủ đô.
Tạo môi trường ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 18/8, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2017-2021 và 7 tháng năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất đánh giá, giai đoạn 2019-2021 và 7 tháng năm 2022, hai cơ quan đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Kết quả đã góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nổi bật là, hai bên đã quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác, quân sự, quốc phòng địa phương; tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ Thủ đô ngày càng vững chắc.

Xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy, kỷ luật chặt chẽ, trang bị ngày càng hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; trong đó lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại,” điều chỉnh tổ chức biên chế tinh gọn, cơ động linh hoạt; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp và được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các khu vực, phát triển một số ngành công nghiệp có tính lưỡng dụng cao, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống.

Tích cực, chủ động phối hợp, trao đổi tình hình, hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời bổ sung điều chỉnh kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ Thủ đô phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp chặt chẽ, sáng tạo, sát thực tế, đạt kết quả tốt.

Tạo môi trường ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước ảnh 2Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Công tác tuyển quân thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao (trong đó, thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ cao, luôn dẫn đầu cả nước).

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan, đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng của Thủ đô triển khai thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các hoạt động kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Thủ đô; phối hợp xử lý vụ việc phức tạp kéo dài...

[Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để Hà Nội phát triển toàn diện]

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến năm 2025.

Trong đó, hai bên xác định tiếp tục tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phối hợp tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, ngày lễ bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang.

Hai bên tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ cùng rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, với Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo;” tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị; đẩy mạnh xây dựng phòng thủ các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tạo môi trường ổn định để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước ảnh 3Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hai cơ quan tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các lực lượng Quân đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Hai bên đồng thời thống nhất cùng quan tâm đầu tư nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, ngân sách quốc phòng và ngân sách địa phương để Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan hoàn thành các dự án, công trình đã được phê duyệt và đầu tư mở mới các công trình, dự án cấp thiết khác về quân sự quốc phòng.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch đất trên địa bàn Thủ đô đến năm 2030; giải quyết dứt điểm tình trạng cấp chồng, tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng còn tồn đọng; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng.”..

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thông qua và ký kết Quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Hà Nội thay thế Quy chế số 1233-QC/QUTƯ-TUHN ngày 20/12/2017 của hai cơ quan.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân xây dựng nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục