Thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho 2 lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Nêu rõ việc thăng quân hàm là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, Chủ tịch nước mong muốn Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 12/7, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã chủ trì buổi Lễ trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.  

Cùng dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự buổi Lễ còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm đợt này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào to lớn, của cán bộ chiến sỹ trong toàn quân nói chung, của cá nhân và gia đình, quê hương mỗi đồng chí nói riêng.

Theo Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang là cán bộ Quân đội có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, trải qua chiến đấu trực tiếp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tác phong sâu sát, quyết đoán. Trên tất cả các cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Trong đó, từ khi giữ cương vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay, đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ đạo toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp, chính quy, kỷ luật, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần xây dựng Quân đội trưởng thành nhiều mặt, cán bộ quân đội trong sạch, vững mạnh,” Chủ tịch nước nêu rõ.

[Bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên giữ chức Chính ủy Quân khu 2]

Đánh giá Thượng tướng Vũ Hải Sản là một cán bộ có lập trường quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt được đảm bảo cơ bản, chính quy, được rèn luyện trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy.

“Trên tất cả cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đường lối quân sự quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, giúp Bộ trưởng chỉ đạo tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính quân đội và kinh tế, kế hoạch đầu tư của quân đội,” Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nêu rõ việc thăng quân hàm là vinh dự rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân.

Tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược, chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình giúp Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhằm bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho 2 lãnh đạo Bộ Quốc phòng ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi trao quyết định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chỉ rõ hiện nay nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đang là thách thức rất lớn đối với đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Vũ Hải Sản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, chính sách của Đảng về nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng.

Toàn quân luôn nỗ lực phấn đấu cao để đạt được mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Cùng với đó, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm chỉ huy, chỉ đạo Quân đội tiên phong, gương mẫu đi đầu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành của Trung ương và địa phương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. 

Thay mặt hai tướng lĩnh Quân đội được trao quyết định thăng quân hàm lần này, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu, bày tỏ đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sỹ toàn quân nói chung.

“Chúng tôi xin quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung mà Chủ tịch nước căn dặn, giao nhiệm vụ,” Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng của Đảng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội.

Khiêm tốn, giản dị, gần gũi,  gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; luôn đề cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, đoàn kết, thống nhất nội bộ; cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Chủ động, nhạy bén nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thể chế về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…/.

Toàn cảnh lễ trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Toàn cảnh lễ trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục