Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân chính toàn quân.
Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

“Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2019, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước tình cảm tin yêu sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, đất nước ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, khó lường. Đáng chú ý là chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hoạt động khủng bố, an ninh mạng và vấn đề trên Biển Đông đặt ra những thách thức đối với cộng đồng quốc tế.

Ở trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng đáng mừng, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, tiềm lực và vị thế đất nước được nâng cao; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, một số yếu kém, tồn tại của nền kinh tế vẫn chưa được khắc phục; cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; các thế lực thù địch tăng cường chống phá, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, "phi chính trị hóa" Quân đội; kích động biểu tình, gây bạo loạn chính trị. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; thiên tai, bão, lũ xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn cho nhân dân.

Trong bối cảnh, tình hình đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018; trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như đã được nêu trong báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng như những phát biểu tham luận của các đồng chí. Tôi chỉ nhấn mạnh mấy điểm nổi bật sau đây:

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Quân đội, ngay từ đầu năm 2018, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm để định hướng cho toàn quân thực hiện. Các cấp đã cụ thể hóa, có nhiều biện pháp sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác. Điều đó, thể hiện tinh thần chủ động, phong cách công tác đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao của tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và toàn quân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu và triển khai kế hoạch tổng thể bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, quan hệ hữu nghị với các nước, tạo môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước. Điều đó khẳng định bản lĩnh, sự nhạy bén của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng trong tham mưu chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành tốt việc nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành các chiến lược, đề án; đặc biệt là Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

[Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh, tuyệt đối trung thành]

Ba là, toàn quân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; tăng cường được tiềm lực, sức mạnh quốc phòng của đất nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh, ổn định tình hình, nhất là vụ gây rối, biểu tình ở Bình Thuận và một số địa phương. Đồng thời, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ nhân dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá và nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tiếp tục khẳng định phẩm chất, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ," được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Bốn là, đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sức cơ động, làm chủ vũ khí trang bị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố tại tỉnh Bình Dương và quận Tây Hồ, Hà Nội và diễn tập ở Gia Lai để rút kinh nghiệm trong xử lý tình huống an ninh phức tạp ở cơ sở. Có nhiều tiến bộ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Vừa qua, các đồng chí đã chủ động xử lý kiên quyết đối với một số tổ chức, cá nhân có sai phạm, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản của Quân đội. Một số vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, được dư luận đồng tình. Đây là việc làm cần thiết để Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, không vì một vài vụ việc cụ thể mà làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Về điều chỉnh tổ chức quân đội, toàn quân đã quán triệt, bước đầu thực hiện nghiêm Kết luận số 16 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng có cách làm thận trọng, chắc chắn, đã thành lập Tổ tư vấn, tranh thủ ý kiến các đồng chí nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng và những tướng lĩnh, cán bộ giàu kinh nghiệm về tổ chức lực lượng; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp. Bước đầu tổ chức quân đội được điều chỉnh tinh, gọn và giữ vững ổn định trong toàn quân. Thành lập mới một số lực lượng như Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kiểm ngư... theo yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời chấn chỉnh, giảm được đầu mối tổ chức và quân số ở một số cơ quan chiến lược, Bộ đội Biên phòng, hệ thống trường nghề...

Công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng được triển khai toàn diện và đầu tư có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tích cực đổi mới cơ chế quản lý tài chính, hoàn thiện môi trường pháp lý, phòng ngừa được tiêu cực, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được chăm lo, cải thiện ngày càng tốt hơn.

Thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương xem trưng bày, giới thiệu các khí tài quân sự của ngành Quốc phòng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác cả song phương và đa phương. Tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, giao lưu quốc phòng; đưa bệnh viện dã chiến tới Nam Xu-đăng tham gia vào hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; tham gia các diễn đàn đa phương như Hội nghị an ninh quốc tế Mát-xcơ-va, đối thoại Shangri La, diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh… Thông qua đó, vừa nâng cao vị thế của Quân đội và đất nước, vừa xây dựng lòng tin, tạo thế cân bằng chiến lược với các nước lớn. Có thể nói, công tác đối ngoại quốc phòng đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, tiến hành tích cực, chủ động, có hiệu quả, trở thành một trong những bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Sáu là, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tốt. Các tổ chức đảng trong Quân đội được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Quan tâm làm tốt quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quy hoạch Ủy viên Trung ương công tác trong Quân đội nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân.

Để đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do các đồng chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong, đề cao trách nhiệm, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khắc phục yếu kém, tồn tại trong những năm qua. Những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm qua.

Cùng với việc khẳng định thành tích, ưu điểm, chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm, hạn chế như đã nêu trong Báo cáo. Đó là: việc chỉ đạo công tác nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình có lúc, có nội dung chưa kịp thời; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng ở cơ sở trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý nội bộ ở một số đơn vị cơ sở chưa tốt; công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn, phòng ngừa ở một số nơi chưa sâu; tình trạng đơn thư, tố cáo vượt cấp còn xảy ra. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, còn để cán bộ vi phạm kỷ luật, pháp luật... Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật; đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng. Cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Khoa học công nghệ phát triển rất nhanh, sẽ tác động sâu sắc đến các quốc gia trên nhiều phương diện.

Đối với nước ta, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được triển khai thực hiện sâu rộng. Các thế lực thù địch sẽ tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố dễ gây mất ổn định. Vì vậy, Quân đội cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt chú trọng mấy việc sau:

Trước hết, phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chủ trương, quan điểm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng mới được ban hành.

Trước mắt, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành giúp Ban Bí thư tổ chức tốt hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các chiến lược về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo các cấp khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình hành động; đặc biệt chú ý nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược trong thực tế.

Hai là, chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; trong đó phải coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh, thành phố vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng chống phá làm ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Quân đội.

Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác chính sách, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Ba là, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tăng thêm niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức Quân đội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là chủ trương lớn, hệ trọng và cũng rất nhạy cảm, khi thực hiện sẽ tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của các tổ chức và trạng thái tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân, gắn liền với sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Do vậy, từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chức năng các cấp phải có quyết tâm chính trị rất cao, phương pháp đúng, tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để có kế hoạch, lộ trình và bước đi phù hợp; lường trước những thuận lợi, khó khăn, dự kiến các vấn đề nảy sinh và hướng giải quyết.

Tích cực, chủ động, kiên quyết trong tổ chức thực hiện, nhưng phải kiên trì, đồng bộ, chắc chắn, rút kinh nghiệm chặt chẽ qua từng bước thực hiện, tránh chủ quan, nóng vội; kết hợp tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, giữ vững ổn định tình hình của toàn quân. Như vậy, mới có thể đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc và tránh được hiệu ứng không tốt khi điều chỉnh tổ chức Quân đội. Theo đó, những nơi nào cần thiết và đã chín muồi thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trước mắt, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan chiến lược, chiến dịch, hệ thống nhà trường, cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp kinh tế thuần túy về dịch vụ, thương mại. Việc điều chỉnh tổ chức phải làm cho Quân đội thực sự tinh, gọn, nâng cao được sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hoá lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ Quân đội. Cần suy nghĩ để xây dựng được hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự. Coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; nâng cao sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân lên một bước mới.

Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch-đầu tư; phát huy hiệu quả của các đoàn kinh tế-quốc phòng trên các địa bàn chiến lược và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội. Tích cực ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện có hiệu quả quy hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại. Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, gắn kết tốt giữa công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng và năng lực bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội, giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách.

Bốn là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chú trọng hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc. Chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng. Gắn chặt đối ngoại quốc phòng với đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Năm là, coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đảng bộ Quân đội phải tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, tập trung, sâu sát, quyết liệt, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi trọng hiệu quả, không hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Triển khai thực hiện tốt chiến lược cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững vàng, kiên định, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội đảng nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng Quân đội ta tròn 75 tuổi và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta vừa đi qua năm 2018 với nhiều sự kiện sôi động, với những kết quả rất đáng mừng và với niềm tin, hi vọng rất lớn. Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc các đồng chí đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục