Thị trường việc làm có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong năm 2023

Trong năm 2023, tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người, tăng 683.000 người (tương ứng tăng 1,35%) so với năm 2022.

Trong năm 2023, tình hình lao động, việc làm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Lao động có việc làm tăng, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm.

Lao động có việc làm năm 2023 đạt 51,3 triệu người, tăng 683.000 người (tương ứng tăng 1,35%) so với năm 2022.

Số lao động có việc làm ghi nhận tăng ở cả khu vực thành thị và nông thôn cũng như ở nam giới và nữ giới, số lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 19,0 triệu người, tăng 1,8% (tương ứng tăng 331.800 người), lao động ở khu vực nông thôn là 32,3 triệu người, tăng 1,1% (tương ứng tăng 351.100 người); số lao động có việc làm ở nam giới đạt 27,3 triệu người, tăng 1,4% (tương ứng tăng 386.600 người), cao hơn mức tăng ở nữ 0,1 điểm phần trăm (1,4 % so với 1,3 %)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục