Thủ tướng kiểm tra Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Chiều 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ và động viên, tặng quà kỹ sư, công nhân các đơn vị đang thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3.

ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (9).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (8).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đơn vị thi công thể hiện quyết tâm hoàn thành Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa đúng tiến độ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (7).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (6).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên thanh niên trên công trường Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (5).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (4).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (3).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân các đơn vị thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tả 500kv (1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv (1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv (2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv (4).jpg
Công trường Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv (5).jpg
Công trường Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv (6).jpg
Công trường Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv (7).jpg
Công trường Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (3).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (4).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong dong vien 500kv.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên công nhân thi công Dự án Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (11).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên công nhân thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (12).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên công nhân thi công kéo dây khoảng néo 109-117 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (13).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên công nhân thi công kéo dây khoảng néo 109-117 thuộc Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (9).jpg
Công trường thi công Dự án cột VT117 (trong cụm bao gồm 7 cột đỡ và 2 cột néo, 08 khoảng cột) thuộc Dự án đường dây Nam Định I – Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (8).jpg
Công trường thi công Dự án cột VT117 (trong cụm bao gồm 7 cột đỡ và 2 cột néo, 08 khoảng cột) thuộc Dự án đường dây Nam Định I – Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (7).jpg
Công trường thi công Dự án cột VT117 (trong cụm bao gồm 7 cột đỡ và 2 cột néo, 08 khoảng cột) thuộc Dự án đường dây Nam Định I – Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (6).jpg
Công trường thi công Dự án cột VT117 (trong cụm bao gồm 7 cột đỡ và 2 cột néo, 08 khoảng cột) thuộc Dự án đường dây Nam Định I – Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_thu tuong kiem tra 500kv 3 (5).jpg
Công trường thi công Dự án cột VT117 (trong cụm bao gồm 7 cột đỡ và 2 cột néo, 08 khoảng cột) thuộc Dự án đường dây Nam Định I – Thanh Hóa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục