Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Tiếp tục chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6Thủ tướng Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7Chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục