Tính năng làm toán siêu việt của Apple Intelligence trên iPad

Apple đã giới thiệu tính năng làm toán bằng trí tuệ nhân tạo trên iPad, theo đó chỉ cần viết phép tính trên bảng thì Apple Intelligence sẽ tự cho ra kết quả.