Toàn cảnh Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La 2018 tại Singapore

Vấn đề Triều Tiên, an ninh tại Biển Đông, chống khủng bố, là những nội dung chính tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17, diễn đàn an ninh quan trọng bậc nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.