Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên

Tối 1/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 1Tối 1/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các đại biểu làm lễ chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn chào mừng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn chào mừng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng nâng ly. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 5Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn đáp từ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 6Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đọc diễn văn đáp từ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 7Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 8Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở tiệc chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên ảnh 9Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục