Sáng 25/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc vận động năm 2009 gắn với đánh giá cuộc vận động 3 năm qua và triển khai nhiệm vụ 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động; ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động; ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động; ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động chủ trì Hội nghị.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động năm 2010, chủ đề toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị tổ chức học tập là “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Việc học tập chủ đề trên được gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2010 là công tác tổ chức và tiến hành đại hội Đảng các cấp. Tổ chức tốt việc học tập chủ đề năm 2010 là phục vụ trực tiếp để tiến hành thành công đại hội Đảng.

Cả nước tiếp tục đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về cuộc vận động. Hoạt động quảng bá cần chú trọng chỉ đạo quảng bá các tác phẩm về Bác Hồ và về cuộc vận động trên Internet, các báo điện tử, các trang mạng có nhiều người đọc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai chính thức giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong các nhà trường từ năm học 2010-2011, chú ý cả hoạt động chính khóa và ngoại khóa, lồng ghép vào các môn học, sinh hoạt chính trị, đoàn, đội trong nhà trường.

Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động tiếp tục tổ chức kiểm tra và giao ban tại các địa phương; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực tế triển khai cuộc vận động ở một số ngành, đối tượng có tính đặc thù như công nhân khu công nghiệp tập trung, sinh viên các trường đại học dân lập, người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết quả năm 2009 và 3 năm thực hiện cuộc vận động cho thấy, cuộc vận động đã được triển khai liên tục, sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội và bước đầu hình thành phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực vào những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh và ghi nhận.

Nội dung cuộc vận động gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và tạo nên những kết quả thiết thực. Kết quả làm theo ngày càng nhiều hơn: trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong những việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên, lề lối làm việc của các cấp được chú ý sửa đổi. Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Nhiều địa phương đã xây dựng các cơ chế huy động sự tham gia của nhân dân, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan báo chí, công luận để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ đó, số cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tăng, số đảng viên vi phạm giảm. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi.

Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động cũng cho rằng, việc thực hiện cuộc vận động ở các ngành, địa phương đơn vị còn một số hạn chế. Nhận thức chung về cuộc vận động trong Đảng và trong xã hội chưa thực sự sâu sắc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế, chưa thực sự tương xứng với tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc vận động. Kết quả triển khai cuộc vận động chưa đồng đều, chưa bền vững. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên liên tục, nội dung còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn); Phòng 4, Cục Bảo vệ Chính trị, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Đảng bộ phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Đảng bộ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tham luận giới thiệu kinh nghiệm chỉ đạo, triển khai cuộc vận động tại đơn vị, địa phương.

Hội nghị nghe các điển hình tiên tiến giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực làm theo Bác, vận động mọi người cùng làm theo, tạo sức lan tỏa của cuộc vận động tại địa phương, đơn vị, cơ sở./.

Hương Thủy-Bích Thủy (Vietnam+)