Chủ đề

Cháy rừng ở miền Trung

Thực trạng những rừng “lá phổi xanh” của vùng đất khô cằn miền Trung chìm trong “biển lửa” đã phần nào cho thấy, cùng với sức ép của biến đổi khí hậu, chính sự tàn phá, việc làm bất cẩn của con người cũng đã góp phần làm cho thảm họa cháy rừng ngày càng trở nên thảm khốc hơn.