Chủ đề

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ở tuổi 62, tang lễ được cử hành theo nghi thức quốc tang vào các ngày 24 và 25/9. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức Quyền Chủ tịch nước.