Chủ đề

Chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng, Phật tử Phạm Thị Yến, Thích Trúc Thái Minh, Oan gia trái chủ, Thỉnh vong, Gọi vong, Giáo hội Phật giáo