Chủ đề

iPhone 8

iPhone 8 dự kiến ​​sẽ ra mắt tại một sự kiện báo chí vào mùa Thu (theo thông lệ vào tháng 9)