Chủ đề

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3 năm 2018 tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.