Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Vào năm kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, (1992-2022). Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện.”