Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Nga

Ngày 30/1/1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên đã công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày 16/6/1994: Việt Nam và Nga đã ký "Hiệp ước về những Nguyên tắc cơ bản của Quan hệ Hữu nghị." Tháng 3/2001: Việt Nam và Nga xác lập mối quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược. Năm 2012: Quan hệ Việt Nam-Nga được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.