Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Năm 1973: Quan hệ Ngoại giao được thiết lập giữa Việt Nam và Nhật Bản Tháng 11/2021, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản đã công bố về việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn, cụ thể, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á-TBD.