Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Singapore

Việt Nam-Singapore thiết lập Quan hệ Ngoại giao vào năm 1973, đến năm 2013, quan hê được nâng lên Quan hệ Đối tác Chiến lược. Tháng 2 năm 2023, Việt Nam và Singapore đã Ký MOU là Đối tác Kinh tế Số-Kinh tế Xanh