Chủ đề

Vụ bê bối VN Pharma

2013-2014 là năm đầu tiên Công ty VN Pharma tham gia đấu thầu cung cấp thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và trúng thầu khoảng 146 mặt hàng, trị giá hơn 460 tỷ đồng. Ngày 9/10/2014, Sở Y tế Thành phố đã hủy kết quả thầu ba mặt hàng của VN Pharma đã trúng thầu gồm thuốc H-Capita 500mg, thuốc Bipando; thuốc PEPTAN 40mg dạng tiêm truyền.