Trái phiếu 250 triệu euro của European TopSoho S.à r.l. có thể chuyển đổi thành cổ phần của SMCP S.A.

LUXEMBOURG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 1 năm 2021 – Công ty European TopSoho S.à r.l. vừa công bố thêm thông tin liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp trị giá 250 triệu euro, lãi suất 4% đến hạn vào năm 2021, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của SMCP S.A. (ISIN XS1882680645). Tham […]

LUXEMBOURG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 1 năm 2021 – Công ty European TopSoho S.à r.l. vừa công bố thêm thông tin liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp trị giá 250 triệu euro, lãi suất 4% đến hạn vào năm 2021, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của SMCP S.A. (ISIN XS1882680645). Tham chiếu được đưa ra liên quan đến thông báo của Công ty vào ngày 7 tháng 1 năm 2021, lưu ý đến việc nhận được thông báo phá sản có chủ đích từ GLAS SAS có liên quan đến Trái phiếu.

Công ty European TopSoho S.à r.l. cho biết, vào ngày 18/1/2021 đã được thông báo bởi Forever Winner International Development Limited (恆成國際發展有限公司), là đơn vị bảo lãnh Trái phiếu rằng, các thỏa thuận giải quyết thương mại đã đạt được đối với các tranh chấp của Forever Winner International Development Limited với hai ngân hàng Hang Seng Bank Limited và Industrial Bank Co. Ltd. Forever Winner International Development Limited đã xác nhận rằng, các thỏa thuận giải quyết thương mại đó đã đạt được trước ngày 7/1/2021. Công ty European TopSoho S.à r.l. đang xem xét những phát triển này với các cố vấn của mình.

Ngày 18/1/2021, Công ty European TopSoho S.à r.l. cũng đã có văn bản gửi tới GLAS để thông báo về những phát triển này và yêu cầu GLAS cân nhắc xem xét thông báo phá sản một cách rõ ràng.

Công ty European TopSoho S.à r.l. lưu ý rằng, một nhóm đặc biệt (ad hoc group) của những người nắm giữ Trái phiếu đã được thành lập liên quan đến Trái phiếu. Nhóm đặc biệt này đã nêu lên những lo ngại về việc giao tiếp giữa Công ty và những người nắm giữ Trái phiếu. Để giải quyết những lo ngại này, Công ty European TopSoho S.à r.l. đã chỉ định Perella Weinberg UK Limited làm đơn vị cố vấn tài chính và Linklaters LLP làm đơn vị cố vấn pháp lý để hỗ trợ Công ty trong việc giao dịch với những người nắm giữ Trái phiếu (bao gồm cả nhóm đặc biệt) trong tương lai. Các đầu mối liên hệ có trách nhiệm được liệt kê dưới đây:

Các đầu mối liên hệ

Công ty European TopSoho S.à r.l.:
Ông Mandy Man (europeantopsoho@chinaruyi.com.hk)

Perella Weinberg UK Limited:
Clinton Ray (CRay@pwpartners.com)

Linklaters LLP:
Ông Bruce Bell (bruce.bell@linklaters.com)
Ông Richard O’Callaghan (richard.ocallaghan@linklaters.com)
Ông Andrew Payne (andrew.payne@linklaters.com).

Thông tin về European TopSoho S.à r.l.

European TopSoho S.à r.l. là một tổng công ty đầu tư được thành lập tại Luxembourg. Công ty là cổ đông kiểm soát của SMCP S.A., công ty thời trang cao cấp dễ tiếp cận hàng đầu được niêm yết trên thị trường được điều tiết của Sở giao dịch chứng khoán Euronext Paris.

European TopSoho S.àr.l. là công ty con của Shandong Ruyi Technology Group Company Limited, nhà sản xuất hàng may mặc và nhà điều hành các thương hiệu thời trang có trụ sở chính tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Thông cáo báo chí này chứa thông tin nội bộ do Công ty European TopSoho S.à r.l. được phát hành theo Quy định (EU) 596/2014 (ngày 16 tháng 4 năm 2014).

Mã số định danh pháp nhân (Legal Entity Identifier – LEI): 222100WPZ89Z7MJRFX19.

Tin cùng chuyên mục