Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm TTXVN nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 17/6, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.

ttxvn_truong ban Tuyen giao TW TTXVN (1).jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao TW TTXVN (2).jpg
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao TW TTXVN (3).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng TTXVN nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban TG tham TTX (2).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TTXVN thực hiện nghi thức ra mắt Chuyên trang thông tin của TTXVN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban TG tham TTX (1).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TTXVN thực hiện nghi thức ra mắt Chuyên trang thông tin của TTXVN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban TGTW (2).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng TTXVN nhân kỳ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban TGTW (1).jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cùng các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao Trung uong tham TTXVN (1)_resize.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng cuốn sách ảnh cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao Trung uong tham TTXVN (2)_resize.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng cuốn sách ảnh cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao Trung uong tham TTXVN (3)_resize.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng TTXVN nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao Trung uong tham TTXVN (4)_resize.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao Trung uong tham TTXVN (5)_resize.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và TTXVN thực hiện nghi thức ra mắt Chuyên trang thông tin của TTXVN về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
ttxvn_truong ban Tuyen giao Trung uong tham TTXVN (6)_resize.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng cuốn sách ảnh cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục