Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự ảnh 1Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, Vũ Đại Thắng tặng hoa chức mừng ông Trần Thắng (phải) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Hải Châu (trái) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự một số tỉnh, thành phố.

Tại Nghị quyết số 1103/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Đăng Quang, kể từ ngày 20/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 20/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1105/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 30/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1112/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Tiền Giang. Thời gian đảm nhiệm chức vụ tính từ ngày 12/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1113/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, kể từ ngày 9/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1114/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, kể từ ngày 3/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1115/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 9/12/2020.

[Nghị quyết phê chuẩn nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

Theo Nghị quyết số 1116/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 3/12/2020.

Theo Nghị quyết số 1117/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Kim Khải, kể từ ngày 18/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1118/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên.

Tại Nghị quyết số 1119/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Trai, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1120/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1121/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1122/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trọng Khôi, kể từ ngày 7/12/2020.

Tại Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 7/12/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục